Юридическая помощь
Юридическая помощь
У Вас проблемы, и Вы не знаете как их разрешить?
Спросите опытных юристов — мы не оставим Вас в беде!
Юридические Статьи
Услуги и консультация адвоката

Услуги и консультация адвоката В целях защиты как своих собственных интересов, так и для защиты собственного бизнеса стоит использовать те профессиональные ...

Уголовный адвокат - незаменимая часть ...

Уголовный адвокат - незаменимая часть Вашей жизни Уголовный процесс представляет собой на практике очень сложный процесс, при котором сплетаются самые разные интересы.

Юридические Новости
Новые нормы по защите прав граждан

Новые нормы по защите прав граждан
С 1 января 2013 г. появились новые нормы, которые касаются защиты прав граждан.

Конституционный Суд: имущество ...

Конституционный Суд: имущество супругов будет делиться иначе
Верховный Суд сформировал позицию судов при разрешении дел о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества

Юр. Консультации

Про порушення справи про банкрутство Суддя А - Господарський суд Чернігівської області - Сидоренко А.С.

  1. УХВАЛА

Господарський суд Чернігівської області

___________________________________________________________________________________________________________

14000 м. Чернігів, проспект Миру 20 Тел. 676-311, факс 7-44-62

УХВАЛА

"06" січня 2015 р. Справа № 927/1760/14

За заявою голови ліквідаційної комісії боржникаБОРЖНИК: Приватне підприємство «РОВЕНА ПЛЮС» 14000, м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 4 14000, м. Чернігів, вул. Горького, 84, кв. 46 (адреса голови ліквідаційної комісії)про порушення справи про банкрутство Суддя А.С.Сидоренко

Ухвала виноситься без виклику представників учасників провадження у справі про банкрутство.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головою ліквідаційної комісії приватного підприємства «РОВЕНА ПЛЮС» (надалі - боржник) подана заява про порушення справи про банкрутство на підставі ст. ст. 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі - Закон про банкрутство), яка ухвалою господарського суду Чернігівської області від 14.11.2014р. була прийнята до розгляду.

Ухвалою господарського суду Чернігівської області від 25.11.2014р. порушено провадження у справі про банкрутство приватного підприємства «РОВЕНА ПЛЮС» та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Постановою господарського суду Чернігівської області від 04.12.2014р. боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців, обов'язки ліквідатора покладено на голову ліквідаційної комісії приватного підприємства «РОВЕНА ПЛЮС» Рідзеля Анатолія Петровича, якого було зобов'язано, зокрема, надати суду реєстр вимог кредиторів.

Згідно ч. 3 ст. 95 Закону про банкрутство, кредитори мають право заявити свої вимоги до боржника, який ліквідується, у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.

Відповідне повідомлення було оприлюднено на офіційному веб - сайті Вищого господарського суду України 04 грудня 2014 року за № 12066.

05 січня 2015 року до господарського суду Чернігівської області надійшла заява ПАТ «Комерційний банк «Даніель» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 38 288 507,41 грн.

За змістом п.п. 36.7 п. 36 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013р. «Про Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011р. № 4212-VІ)», заяви кредиторів про грошові вимоги до боржника, що ліквідується власником, подаються безпосередньо до господарського суду та оплачуються судовим збором. Розгляд грошових вимог кредиторів в ліквідаційній процедурі здійснюється господарським судом в тому ж порядку, що і грошових вимог, заявлених на підставі статті 23 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарським судом затверджується реєстр вимог кредиторів.

Положеннями ч. 3 ст. 23 Закону про банкрутство передбачено, що заява кредитора має містити, зокрема:

ім'я або найменування боржника, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог.

До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, які підтверджують грошові вимоги до боржника.

В порушення вказаних вище вимог Закону, ПАТ «Комерційний банк «Даніель» не зазначено найменування боржника та кредитора, їх місцезнаходження, ідентифікаційних кодів юридичних осіб.

ПАТ «Комерційний банк «Даніель» не було додано до заяви документів, які підтверджують грошові вимоги до боржника. Зокрема, заявником не подані документи на підтвердження факту надання боржникові кредиту у вигляді поновлювальної відкличної кредитної лінії в межах встановленого ліміту кредитування в розмірі 25 000 000,00 грн.

В поданій заяві не зазначено відомостей про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог, оскільки як вбачається зі змісту кредитного договору № 09/2013 від 27.06.2013р. та Додаткової угоди № 3 від 17.09.2013р. до вказаного вище кредитного договору (п. п. 3.2 та 1 відповідно), зобов'язання позичальника забезпечуються заставою цінних паперів (простих іменних акцій).

Крім того, ПАТ «Комерційний банк «Даніель» не подано доказів надсилання копії заяви про визнання кредиторських вимог до боржника на адресу ліквідатора останнього.

У відповідності з ч. ч. 1, 2 ст. 24 Закону про банкрутство, господарський суд не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Закону.

У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог частини третьої статті 23 цього Закону, господарський суд письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути.

Якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому випадку суд виносить ухвалу про повернення заяви.

Враховуючи вищевикладене, слід надати кредитору строк для усунення недоліків поданої заяви.

Керуючись ст. ст. 23, 24, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Зобов'язати ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (01010, м. Київ, вул. Московська, 8 літ. «Б») в строк до 20 січня 2015 року включно усунути недоліки поданої заяви.

Копію цієї ухвали надіслати кредитору.

Суддя А.С. Сидоренко

Рейтинг: 4.9/5, основан на 25 голосах.
Нравится

Не пропустите:

Клиент юридической помощи спокоен за исход дела

Мы стремимся разрешать проблемы клиента исключительно законными способами, которые максимально помогут решить все возможные неурядицы с Законом

Консультация адвоката по заработной плате

О принципах начисления заработной платы и о том, куда можно обратиться, если нужна консультация адвоката по трудовому праву

Защита гражданских прав и интересов Президентом

Содержание и направленность деятельности государства и его органов определяются необходимостью утверждения и обеспечения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.

Прекращение деятельности субъекта хозяйствования

В практике возможны случаи, когда по тем или иным причинам на определенный период предприятие вынуждено сворачивать, прекращать свою деятельность, не осуществлять ее (находиться в простое), но при этом существование субъекта не прекращается.


Отзывы о нас
Как много полезной информации. Большущее Вам спасибо. С Вами приятно работать! Ребята - Вы просто умнички.

Чувствуется настоящая забота о пользователях. Благодаря интересному интернет сайту, наконец, решился обзавестись безлимитом.
Анонс событий
Рекомендовано
Судебная практика

№910/20105/13

Судья: Отрюх Б.В.
07.01.2015

№757/93/15-к

Судья: Білоцерківець О. А.
07.01.2015